В рамките на втората транснационална среща на проекта „Assisting the process of integrating children with impaired vision in school system“, организирана в Маджента, Италия, участниците имаха уникалната възможност да посетят Института за слепи в Милано.

Посещението беше възможност за обогатяване на нашите знания и практики чрез директно запознаване с успешния подход на Италия за интегриране на деца с увредено зрение в образователната среда. Методите и технологиите, използвани от института, за подпомагане на образованието и развитието на тези деца, представляваше ценен източник на добри практики и знания.

Решени сме да интегрираме тези подходи в нашия проект, с цел по-ефективна и инклузивна подкрепа за децата с увредено зрение. С усърдие и ангажимент, ние продължаваме напред, с ясната цел да създадем една по-добра образователна среда за всички деца.

Проект „Assisting the process of integrating children with impaired vision in school system“ (2022-1-BG01-KA220-SCH-000088634) е съфинансиран от Програма „Еразъм+“ на ЕС. Изразенитe възгледи и мнения принадлежат изцяло на автора и не отразяват непременно възгледите и мненията на ЕС или EACEA. Същите не носят отговорност за пълнотата или точността на информацията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *