Проектът „Креативност и иновации – рецепта за успешна реализация“ съфинансиран по Програма Еразъм+, реализиран от „Креативен център Пловдив“ през 2023/2024 година, завърши с голям успех. Този проект е резултат от предишна образователна мобилност, в която няколко от нашите преподаватели се включиха и постигнаха отлични резултати както в практиката си, така и в личностното си развитие. Вдъхновени от тези успехи, ние кандидатствахме отново и осъществихме мобилност на персонала в рамките на три обучителни курса, предварително избрани от преподавателския колегиум на „Креативен център Пловдив“. Целта на проекта беше да разширим познанията на нашия екип за новостите и успешните практики в Европа и да интегрираме усвоените умения в ежедневната работа с курсистите, създавайки модерен и ефективен образователен процес. Проектът имаше две основни цели: актуализиране на знанията, свързани с модерните и иновативни методи на преподаване и работа с възрастни обучаеми, както и прилагане на принципите на интеркултурното образование в учебния процес.

Основните цели на образователната мобилност включваха обучение на преподаватели в три главни направления: методологически курсове за преподаване на английски език, креативност и иновации в курсовете по предприемачество и използване на нови технологии в обучението на възрастни. Във всеки от тези курсове се включиха по трима преподаватели от центъра, като бяха взети предвид разпределението на обучителните курсове и натовареността на персонала.  Тези дейности спомогнаха за подобряване на ефективността на работа и покриване на стандартите за качество в нашата организация, като допринесоха за по-доброто обучение и интеграция на възрастните обучаеми в съвременния образователен контекст.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *