Категория: Проекти

Успешно приключи обучението на младежки работници по проект „Communicate smart“

Реализираният през месец Юни 2021 проект „Communicate smart“ от „Креативен център Пловдив“ имаше за цел да улесни връзката между младежките работници и техните целеви групи, чрез въвеждане на актуални дигитални…

КРЕАТИВНИЯТ ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ С ПЪРВИ ПРОЕКТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Креативен център Пловдив кани младежи от България, Полша, Италия и Великобритания за участие в младежки обмен на тема „СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА МЛАДИТЕ“, съфинансиран по програма „Еразъм+“

Стартира проект „Социалните предизвикателства за младите“

Креативен център Пловдив кани младежи от България, Полша, Италия и Великобритания за участие в младежки обмен на тема „СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА МЛАДИТЕ“, съфинансиран по програма „Еразъм+“