Месец: октомври 2022

Проект „Digital prevention“ изследва въздействието на социалните медии върху младите хора

Сдружение „Креативен център Пловдив“ в партньорство с организации от Италия, Румъния и Франция поставиха началото на проект „Digital Prevention”, съфинансиран по Програма „Еразъм+“ – Ключова дейност 2 (Small-scale partnerships) –…