Категория: Проекти

Екипът по проект „See beyond“ гостува на Радио Маджента

В рамките на втората транснационална среща на проекта „Assisting the process of integrating children with impaired vision in school system“, организирана в Маджента, Италия, участниците имаха честта да споделят своите…

Посещение на Институтът за слепи в Милано по проект “See beyond”

В рамките на втората транснационална среща на проекта „Assisting the process of integrating children with impaired vision in school system“, организирана в Маджента, Италия, участниците имаха уникалната възможност да посетят…

Втора транснационална среща в рамките на проект „Assisting the process of integrating children with impaired vision in school system

На 9 – 11.04.2024г, екипът на проекта „Assisting the process of integrating children with impaired vision in school system“ отново се събра за втората си транснационална среща, този път в…

Форум на педагогически специалисти по приобщаващо образование, посветен на проекти, финансирани по Програма „Еразъм+“,

В Пловдив се проведе тематичен форум на педагогически специалисти от ЦСОП и РЦПППО от цялата страна. Домакин на форума беше ЦСОП – Пловдив, а водещата тема бе посветена на действащите…

Обучение на експерти и преподаватели в град Пловдив по проект SEE BEYOND

На 25.10.2023г. СУ „Черноризец Храбър“ – Пловдив беше домакин на oбучение на експерти и преподаватели за работа с материали, предназначени за Брайлов печат по проект „Подпомагане на образователния процес за…

Успешно приключи обучението на възрастни по проект „Развиване на интеркултурни компетентности в европейски контекст и усъвършенстване на проектно базираното образование за възрастни“

Реализираният през 2022/2023 година проект „Развиване на интеркултурни компетентности в европейски контекст и усъвършенстване на проектно базираното образование за възрастни“ от „Креативен център Пловдив“ имаше за цел участниците да усвоят…

Проект „Digital prevention“ изследва въздействието на социалните медии върху младите хора

Сдружение „Креативен център Пловдив“ в партньорство с организации от Италия, Румъния и Франция поставиха началото на проект „Digital Prevention”, съфинансиран по Програма „Еразъм+“ – Ключова дейност 2 (Small-scale partnerships) –…

Tематични направления на квалификационните крусове

Уважаеми колеги,Представяме на Вашето внимание одобрените тематични направления на квалификационните крусове по проект „Развиване на интеркултурни компетентности в европейски контекст и усъвършенстване на проектно базираното образование за възрастни“, които ще…

КРЕАТИВЕН ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ С НОВ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

В началото на 2022 година Сдружение „Креативен център Пловдив“ кандидатства с проект по Програма „Еразъм+“ в сектор „Образование за възрастни“ на тема „Развиване на интеркултурни компетентности в европейски контекст и…

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТ „COMMUNICATE SMART“

Скъпи приятели, Представяме на Вашето внимание изготвената от участниците в проекта информационна брошура, която съдържа основните изводи от дейностите и списък с едни от най-често прилаганите дигитални инструменти в младежката…