Уважаеми колеги,
Представяме на Вашето внимание одобрените тематични направления на квалификационните крусове по проект „Развиване на интеркултурни компетентности в европейски контекст и усъвършенстване на проектно базираното образование за възрастни“, които ще се проведат през 2023 година. Предстои да бъдат утвърдени условията и критериите за селекция на кандидатите, с които ще Ви запознаем своевременно.

Направление 1. Методологически курсове за преподаващите английски език
Направление 2. Креативност и иновации в курсовете по предприемачество
Направление 3. Използвнето на нови технологии в ученето и преподаването на възрастни


Тези направления предлагат възможности за повишаване качеството на работа на преподавателите и специалистите в Креативен център Пловдив и за постигане на устойчивост на образователния процес при работата с курсистите чрез:

  • усвояване на знания и умения, необходими за успешната интеграция и конкурентоспособност на педагогическия екип и курсистите на европейско ниво;
  • създаване на работеща система за обвързаност между различните образователни направления, новите технологии и чуждоезиковото обучение;
  • поддържане на висок интерес от страна на педагогическия персонал към постоянно усъвършенстване;
  • повишаване авторитета на професията „преподавател“ от страна на обществото;
  • възможности за работа в интеркултурна среда и международен диалог в европейското образователно пространство.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *