В началото на 2022 година Сдружение „Креативен център Пловдив“ кандидатства с проект по Програма „Еразъм+“ в сектор „Образование за възрастни“ на тема „Развиване на интеркултурни компетентности в европейски контекст и усъвършенстване на проектно базираното образование за възрастни“. Радостни сме да съобщим, че проектното предложение беше одобрено и екипът ни вече стартира подготовката за реализирането на образователната мобилност. В рамките на дейностите по проекта деветима членове на преподавателския екип ще преминат обучение в 3 различни направления в сектор „Образование за възрастни“.


С реализирането на заложените в проекта дейности, участниците ще усвоят знания и умения, необходими за успешна интеграция и повишаване на конкурентоспособността на педагогическия екип в сектора на услугите за възрастни обучаеми. Усвоените компетенции ще позволят да се подобри качеството на работата на преподавателите, като се изгради работеща система за обвързаност между различните образователни направления, новите технологии и чуждоезиковото обучение. Мобилността ще способства косвено и върху ползвателите на образователни услуги в центъра, като им предостави възможност за работа в интеркултурна среда и развиване на професионалния диалог в общоевропейското образователно пространство.


Поддържането на висок интерес от страна на педагогическия персонал към постоянно усъвършенстване е една от важните задачи по проекта, като се надяваме постигането на тези цел да има дългосрочен и устойчив ефект върху организацията. За нас е изключително важно непрекъснато да повишаваме авторитета на професията „преподавател“ сред обществото и интереса към нея.

Проект „Развиване на интеркултурни компетентности в европейски контекст и усъвършенстване на проектно базираното образование за възрастни“ (2022-1-BG01-KA122-ADU-000071379) е съфинансиран по програма Еразъм+ на ЕС. Публикацията излага единствено възгледите на автора, като програмата и Европейската комисията не носят отговорност за изчерпателността и верността на информацията, посочена тук, нито за възможните начиниза нейната употреба.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *