На 25 и 26 март 2023 г. в град Пловдив се проведе първата транснационална среща в рамките на проект  „Assisting the process of integrating children with impaired vision in school system“. Домакин на срещата беше Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Пловдив и на нея присъстваха представители на всички партньорски организации: Креативен център – Пловдив (България), РЦПППО – Пловдив (България), Young Effect Association (Италия) и  Asociația “Tinerii 3D” (Румъния).

Срещата беше открита с привествие от председателя на Сдружение „Креативен център – Пловдив“. Партньорите представиха своите организации и запознаха присъстващите с дейностите, които те развиват. Сл ед като очертахме общата рамка на дейностите по проекта „Assisting the process of integrating children with impaired vision in school system“, направихме презентация и на Програма Еразъм+, която е важен елемент от всяка една откриваща среща в Ключова дейност 2 – Партньорства за сътрудничество. Присъстващите обсъдиха планираната работна програма по проекта, която включва адаптация на учебни помагала, както и създаване на равни възможности за учениците с увредено зрение, чрез подкрепа на учителите, експертите и семействата на такива деца при изграждането на подкрепяща среда. Друга важна тема, разгледана по време на срещата, беше комуникацията между партньорските организации и насърчаването на сътрудничество между тях. Участниците дискутираха административните и технически въпроси, свързани с постигането на качествени резултати по проекта.

По време на заключителната дискусия през втория ден на срещата всички бяха убедени, че тази първа среща по проекта е един чудесен старт, който ще доведе до успешни резултати. Всички партньори заявиха своя ангажимент да продължат да работят усилено за постигане на целите на проекта. Участниците останаха изключително удовлетворени от срещата и изразиха увереност, че проектът би имал съществен принос за приобщаване на учениците с нарушено зрение и техните семейства към системата на средното образование.

Проект „Assisting the process of integrating children with impaired vision in school system“ (2022-1-BG01-KA220-SCH-000088634) е съфинансиран от Програма „Еразъм+“ на ЕС. Изразенитe възгледи и мнения принадлежат изцяло на автора и не отразяват непременно възгледите и мненията на ЕС или EACEA. Същите не носят отговорност за пълнотата или точността на информацията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *