Реализираният през 2022/2023 година проект „Развиване на интеркултурни компетентности в европейски контекст и усъвършенстване на проектно базираното образование за възрастни“ от „Креативен център Пловдив“ имаше за цел участниците да усвоят знания и умения, необходими за успешна интеграция и повишаване на конкурентоспособността на педагогическия екип в сектора на услугите за възрастни обучаеми. Усвоените компетенции позволиха да се подобри качеството на работата на преподавателите, като те изградиха работеща система за обвързаност между различните образователни направления, новите технологии и чуждоезиковото обучение.

Проект „Развиване на интеркултурни компетентности в европейски контекст и усъвършенстване на проектно базираното образование за възрастни“(2022-1-BG01-KA122-ADU-000071379) е съфинансиран от Програма „Еразъм+“ на ЕС. Публикацията излага единствено възгледите на автора, като програмата и Европейската комисията не носят отговорност за изчерпателността и верността на информацията, посочена тук, нито за възможните начини за нейната употреба.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *