В началото на 2023 година, Креативен център – Пловдив, в партньорство с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Пловдив, Young Effect Association от Италия и румънската Asociația “Tinerii 3D” иницираха изпълнението на амбициозния проект “ Assisting The Process Of Integrating Children With Impaired Vision In School System“. Фокусът е насочен към децата с увредено зрение в училищна възраст, техните родители и семейства, учители, както и експерти в областта. Целта е да се подпомогне образователният процес на учениците с увредено зрение чрез осигуряване на равен достъп до учебни помагала, допълнителна литература и материали. Това ще бъде постигнато чрез създаване на подкрепяща среда за интегрирането им в системата на средното образование. Сред специфичните цели на проекта са адаптацията на помагала и учебна литература в достъпен формат за учениците с нарушено зрение, създаване на равни възможности за тях за интегриране в системата на средното образование, както и подпомагането на учителите, експертите и семействата на тези деца в изграждането на подкрепяща среда. Ще бъде създадена и уеб-платформа за консултиране на членовете на семействата на деца с нарушено зрение, която ще предостави достъп до обширна база данни с информационни ресурси. Също така, помагала и учебна литература ще бъдат адаптирани в достъпен формат за ученици с нарушено зрение. Проектът предвижда отпечатването на учебната литература в Брайлов шрифт.

Този проект представлява важна стъпка към създаването на една по-приобщаваща образователна среда за децата с увредено зрение, както и подпомагане на техните семейства и образователните експерти, които работят за тяхната успешна интеграция в училищната система.

Проект „Assisting the process of integrating children with impaired vision in school system“ (2022-1-BG01-KA220-SCH-000088634) е съфинансиран от Програма „Еразъм+“ на ЕС. Изразенитe възгледи и мнения принадлежат изцяло на автора и не отразяват непременно възгледите и мненията на ЕС или EACEA. Същите не носят отговорност за пълнотата или точността на информацията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *