Месец: юни 2021

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТ „COMMUNICATE SMART“

Скъпи приятели, Представяме на Вашето внимание изготвената от участниците в проекта информационна брошура, която съдържа основните изводи от дейностите и списък с едни от най-често прилаганите дигитални инструменти в младежката…

Успешно приключи обучението на младежки работници по проект „Communicate smart“

Реализираният през месец Юни 2021 проект „Communicate smart“ от „Креативен център Пловдив“ имаше за цел да улесни връзката между младежките работници и техните целеви групи, чрез въвеждане на актуални дигитални…