Месец: август 2022

Tематични направления на квалификационните крусове

Уважаеми колеги,Представяме на Вашето внимание одобрените тематични направления на квалификационните крусове по проект „Развиване на интеркултурни компетентности в европейски контекст и усъвършенстване на проектно базираното образование за възрастни“, които ще…