Месец: февруари 2024

Форум на педагогически специалисти по приобщаващо образование, посветен на проекти, финансирани по Програма „Еразъм+“,

В Пловдив се проведе тематичен форум на педагогически специалисти от ЦСОП и РЦПППО от цялата страна. Домакин на форума беше ЦСОП – Пловдив, а водещата тема бе посветена на действащите…