На 25.10.2023г. СУ „Черноризец Храбър“ – Пловдив беше домакин на oбучение на експерти и преподаватели за работа с материали, предназначени за Брайлов печат по проект „Подпомагане на образователния процес за ученици с нарушено зрение“, реализиран по програма „Еразъм+“.

В обучението взеха участие учители от различни училища с интегрирани паралелки в страната, родители на деца със зрителни увреждания, както и представители на РЦПППО-Пазарджик. Предмет на обучението бяха ключовите аспекти и иновациите в образованието за деца със зрителни увреждания. В допълнение към обученито беше организирана и дискусия с цел обмен на успешни практики и набелязване на бъдещите инициативи в тази област.

Събитието предостави възможност за споделяне на опит, знания и умения между участниците, като се подчерта значението от внедряването на новаторски методи и технологии в образователния процес за деца със зрителни увреждания. Присъствието на родители от семейства с деца с нарушено зрение допринесе за по-доброто разбиране на техните нужди и предизвикателствата, пред които те са изправени. Представители на участващите организации по проекта използваха възможността да подчертаят важността на партньорството между образователните институции и местната общност. Участниците в обучението бяха разделени в тематични групи, засягащи отделните профили и възрастови групи на учениците.

Важна добавена стойност от обучението беше установяването на ценни контакти с представители на различни образователни институции в цялата страна и ресурсни центрове, които оказват неизменна и ключова подкрепа на родителите и семействата на децата със зрителни затруднения.

Проект „Assisting the process of integrating children with impaired vision in school system“ (2022-1-BG01-KA220-SCH-000088634) е съфинансиран от Програма „Еразъм+“ на ЕС. Изразенитe възгледи и мнения принадлежат изцяло на автора и не отразяват непременно възгледите и мненията на ЕС или EACEA. Същите не носят отговорност за пълнотата или точността на информацията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *