Месец: март 2023

Старт на проект за интеграция на децата с увредено зрение в училищната система

В началото на 2023 година, Креативен център – Пловдив, в партньорство с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Пловдив, Young Effect Association от Италия и румънската…