Tематични направления на квалификационните крусове

Уважаеми колеги,Представяме на Вашето внимание одобрените тематични направления на квалификационните крусове по проект „Развиване на интеркултурни компетентности в европейски контекст и усъвършенстване на проектно базираното образование за възрастни“, които ще…

КРЕАТИВЕН ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ С НОВ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

В началото на 2022 година Сдружение „Креативен център Пловдив“ кандидатства с проект по Програма „Еразъм+“ в сектор „Образование за възрастни“ на тема „Развиване на интеркултурни компетентности в европейски контекст и…

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТ „COMMUNICATE SMART“

Скъпи приятели, Представяме на Вашето внимание изготвената от участниците в проекта информационна брошура, която съдържа основните изводи от дейностите и списък с едни от най-често прилаганите дигитални инструменти в младежката…

Успешно приключи обучението на младежки работници по проект „Communicate smart“

Реализираният през месец Юни 2021 проект „Communicate smart“ от „Креативен център Пловдив“ имаше за цел да улесни връзката между младежките работници и техните целеви групи, чрез въвеждане на актуални дигитални…

КРЕАТИВНИЯТ ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ С ПЪРВИ ПРОЕКТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Креативен център Пловдив кани младежи от България, Полша, Италия и Великобритания за участие в младежки обмен на тема „СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА МЛАДИТЕ“, съфинансиран по програма „Еразъм+“